top of page

BASILI YAYINLAR

Föyvolant Mevzuat Dizileri

77ciltlik değişebilir yapraklı mevzuat yayınlarıdır. Mevzuatta sık sık yeni düzenlemeler, değişiklikler yapılması, eksiksiz, doğru bilgilere, güvenilir kaynaklara gereksinimi artırmaktadır.

Ajans Tüba, bu olgudan hareketle; mevzuatın yürürlükteki en son biçimiyle incelenebilmesini, değişikliklerin düzenli, sistematik olarak izlenebilmesini sağlamak amacıyla Föyvolant (Değişebilir yapraklı) Mevzuat Dizilerini hazırlamıştır.

 

TÜBA/Föyvolant Mevzuat Dizileri; Yasama, Yürütme, Yargı temel alınarak ve mevzuatın tümü biraraya getirilerek düzenlenmiş; ayrıca mevzuatı tamamlayıcı bilgiler de eklenmiştir.

 

Değişiklikler, ekler ve yeni yargı kararları ciltlerine takılabilecek biçimde föyler halinde periyodik olarak gönderilmektedir. Ciltler bez, yaldız baskılı ve açılır kapanır mekanizmalıdır.

föyvolant_mevzuat_dizileri-K.jpg
föyvolant_mevzuat_dizileri.jpg
mevzuatlar-birleşik.jpg

Periyodik Bültenler

İŞ VE İŞÇİ ÇALIŞMA BÜLTENİ
Ajans Tüba’nın 26 yıldır her Pazartesi yayımladığı 6 ana bölümden oluşan bültenin kısa içeriği: Çalışma yaşamına ilişkin haberler, İş kolu tespitleri, Toplu sözleşmeler, Uyuşmazlıklar, Yetki işlemleri, Grevler-lokavtlar, Sonuçlanan sözleşmeler, tablolar-listeler Belgeler-görüşler, Mevzuat, İş-İşçi rehberi, Dünyada endüstriyel ilişkiler’dir. Yalnızca abonelerine gönderilen “İş-İşçi, Çalışma Bülteni” kurum ve kuruluşların özel enformasyon gereksinimlerini karşılama amacıyla hazırlanmaktadır.

 

TOPLU SÖZLEŞMELER BÜLTENİ

Her sayısında değişik iş kollarından örnek sözleşmelerin tam metinleri ile temel verilerini içeren bu aylık bülten 23 yıldır yayımlanmaktadır ve yalnızca abonelerine gönderilmektedir. “Toplu Sözleşmeler Bülteni” toplu iş sözleşmeleri konusunda Türkiye’de tek kaynak yayındır.

 

YENİ YASALAR BÜLTENİ

Yasalardan, Tebliğlere kadar güncel mevzuatı topluca, zamanında, eksiksiz izlemeyi sağlayan; binlerce sayfalık Resmi Gazete’yi arşivleme, istenilen mevzuatı arayıp bulma gibi önemli güçlükleri ortadan kaldıran, ekonomik tasarruf getiren “Yeni Yasalar Bülteni” 1981 yılından bu yana her hafta çarşamba günleri yayımlanmaktadır.

 

“Yeni Yasalar Bülteni” Resmi gazetedeki bir haftalık mevzuatı içerir.

periyodik_bültenler-K.jpg
is isci.jpg
toplu soz.jpg
yeni yasalar.jpg
bottom of page