top of page

 1-Tüba Mevzuat Bank                                                                                                        

Tüba Mevzuat Bank
tüba_mevzuat_bank-genel_bilgiler-K.jpg
tüba mevzuat bank-tc yargıtay danıştay-K
tüba mevzuat bank-çalışma ve sosyal güve
tüba_mevzuat_bank-vergi_mevzuatı_diziler
tüba mevzuat bank-dış ticaret gümrük güm
tüba mevzuat bank-sağlık mevzuatı-K.jpg
tüba_mevzuat_bank-belediyeler_mevzuatı-K
tüba_mevzuat_bank-ticaret_borçlar_icra_i
tüba mevzuat bank-yargıtay kararları-K.j
tüba_mevzuat_bank-tc_yasaları-K.jpg

2-Tüba Mevzuat Bank Pro

Tüba Mevzuat Bank Pro
tüba_mevzuat_bank_pro-02.jpg

MİMARLIK VE YAPI MEVZUATI

Ajans Tüba, Y. Mimar Kerem Yazgan ve hukukçuların elbirliğiyle hazırladığı, bilgisayar ortamında derlediği ve günü gününe güncellediği MİMARLIK VE YAPI MEVZUATI’nda, mimarlık, yapı ve çevre konuları ile ilgili tüm yasa, ilgili yasalar, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), kararnameler (KHK), tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, muktezalar, uluslararası sözleşmeler, yargı kararları ve yürürlükten kaldırılan mevzuat yer alıyor.

 

Cd ve internet ortamında, mimarlık ve yapı sektörüne hizmet vermek üzere derlenen MİMARLIK ve YAPI MEVZUATI, Türkiye’nin ilk ve en  kapsamlı  Mevzuat Bilgi Bankası TÜBA / MEVZUATBANK-Pro’ya eklendi. 300 ciltlik bir kitaptaki bilgiyi içeren, 60.000 dosyalık TÜBA / MEVZUATBANK-Pro’da, Osmanlı’dan günümüze yürürlükte ve yürürlükten kaldırılan binlerce yasa, KHK, tüzük ve yönetmeliklerden başka Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları da yer alıyor.

 

MİMARLIK VE YAPI MEVZUATI’nda ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler, Resmi Gazete fihristi ve ihale başlıkları da günlük olarak abonelere ulaştırılıyor.

 

MİMARLIK dergisinin 40. yılında Mimarlar Odası, AJANS TÜBA'nın katkılarıyla, MİMARLIK VE YAPI MEVZUATI’nın 3 aylık sınırsız kullanım hakkını, internet ortamında okuyucularına sunuyor. İnternetten  www.ajanstuba.com.tr adresine girerek ya da telefonla AJANS TÜBA bilgi işlem merkezinden size özel “kurulum no” ve “şifre” alınarak  program kullanılabiliyor.  Ajans Tuba, mimarlara bu hizmeti indirimli olarak sağlayacaktır.

tüba_mevzuat_bank_pro-01.jpg
tüba mevzuat bank-mimarlık ve yapı mevzu

3-Tüba Mevzuat Bank Pro2                                                                                                

Tüba Mevzuat Bank Pro2
tüba_mevzuat_bank_pro2-iç_sayfalar.jpg
tüba mevzuat bank pro2-dış sayfalar.jpg
tüba_mevzuat_bank_pro2-giriş.png
tüba_mevzuat_bank_pro2-2.png
tüba_mevzuat_bank_pro2.jpg
02-tc yasaları yargıtay danıştay kararla

TC YASALARI + YARGITAY KARARLARI + DANIŞTAY KARARLARI PAKETİ

Bu paket; Osmanlı’dan ve 1920’den günümüze yürürlükteki binlerce Yasa’yı, KHK, Tüzük ve Yönetmelikleri içeren TC Yasaları Paketini, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Kararlarını da içeren Yargıtay Kararları Paketini ve onbinlerce Danıştay kararını içeren Danıştay kararları Paketini içermektedir.

 

- HÜKÜMLERİN ÖNCEKİ BİÇİMLERİ: Yaygın kullanım alanı olan yasaların sonlarına hükümlerin 1990 yılından itibaren değişiklikten önceki biçimleri eklenmiş: 1990 öncesi ise “Yürürlükten Kaldırılan Hükümler” Anabölümü’nde verilmiştir.

- Yerlerine işlenen değişiklik yasaları, ayrıca 1995 başından itibaren tam metin olarak “Değişiklik Yapan Yasalar” Anabölümü’ne alınmış; her Yasa’nın sonuna değişiklik listesi eklenmiştir.

- Metinlere, gerektiğinde parantez içi bilgiler ve dipnotlar kaydedilmiştir.

- Dizilere, daha geniş, pratik ve değişik biçimde yararlanmayı sağlama amacıyla çeşitli “Dizin”ler (Fihrist’ler) eklenmiştir.

- KHK’LER / TÜZÜKLER / YÖNETMELİKLER: Bu Diziler’de de niteliğine göre yukarıda özetlenen yöntemler uygulanmıştır.

04-vergi paketi ssk smmm.jpg

VERGİ MEVZUATI DİZİLERİ

Türkiye’nin vergi sistemini oluşturan Mevzuatta sürekli değişiklik yapılması; doğru, eksiksiz, güncel, güvenilir kaynaklara gereksinimi de artırmaktadır. Ajans TÜBA; Yürürlükteki biçimiyle incelenebilmesini sağlama amacıyla Vergi mevzuatı’nın tümünü uzman bir kadro tarafından TÜBA/MEVZUATBANK’ta yararlanmaya açmıştır.

 

Her vergi Dizisi’nde Kapsamına Göre Yer alan Ana Bölümler:

Vergi Yasası

İlgili Yasalar

KHK’ler

Uluslararası Andlaşmalar

Kararnameler

Tüzükler

Yönetmelikler

Tebliğler

Genelgeler

İç Genelgeler

Muktezalar     

Yargı Kararları

Sorular-Yanıtlar

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

VERGİ MEVZUATININ DÜZENLENİŞİ

Vergi Mevzuatı’ndaki tüm değişiklikler metinlere işlenmiştir; Diziler, mevzuatın yürürlükteki en son biçimidir.

Değişiklikler aynı gün metinlere işlenmekte; yeni mevzuat dizilere eklenmektedir.

Her vergi yasasında maddelerin altına, o madde ile ilgili kararname, Tebliğ vd. Mevzuatın numaraları kaydedilmektedir.

1927’den günümüze kadar mevzuat tek tek incelenmiş; yürürlükte olanlar tam metin verilmiş; geçersizler ayıklanmış; kısmen geçersiz olanların geçersiz hükümleri çıkartılmış; gerekli görülenlere dipnotlar eklenmiştir.

Değiştirilen ya da kaldırılan hükümlerin zamanaşımı süresindeki önceki biçimleri ayrıca verilmiştir.

 

22 Ayrı Vergi Dizisinden Oluşan Pakette:

Yüzlerce Yasa, KHK ve Çeşitli Ülkelerle Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Yüzlerce Kararname, Tüzük, Yönetmelik

700’ü aşkın Tebliğ, Genelge

Yüzlerce İç Genelge, Mukteza, Soru-Yanıt

Binlerce Yargı Kararı bulunmaktadır. Yeni eklenen kararlarla bu rakamlar sürekli artmaktadır.   

 

SMMM MEVZUATI

 

Vergi Mevzuatını izleyenlere kolaylık olmak üzere SMMM Mevzuatı da Vergi Paketine eklenmiştir.

 

- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin kuruluş, sınav, staj, tasdik, ücret vd. çalışmalarını düzenleyen bu Mevzuatta 60’ı aşkın Yasa, Yönetmelik, Tebliğ, İç Genelge, Çeşitli Mevzuat, Soru-Yanıt bulunmaktadır.

tc_yasaları_paketi.jpg

TC YASALARI

Bu Diziler Paketi; Osmanlı’dan günümüze yürürlükteki binlerce Yasa’yı, KHK, Tüzük ve Yönetmelikleri birarada, güncelleştirilmiş olarak, bilgisayar ortamında kolaylıkla izleyip-incelemeyi sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

 

Diziler ve Ana Bölümler:

 

TC YASALARI

 • ANAYASALAR (1982, 1961, 1924)

 • TC YASALARI (1920’den Günümüze / Tam Metin)

 • Ek: OSMANLI YASALARI (1867-1918 / Halen yürürlükte olanlar)

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN YASALAR LİSTESİ

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN YASALAR

 • YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜMLER

 • ANABÖLÜM DİZİNİ (Yasa No.suna göre)

 • ALFABETİK DİZİN (Yürürlükteki Yasalar)

 • KONULARA GÖRE DİZİN (Yürürlükteki Yasalar)

 • GENEL DİZİN / FİHRİST (Yürürlükte olan-olmayan binlerce TC Yasası hakkında bilgiler)

 

KHK’LER

 • KHK’LER (Yürürlükteki / Tam Metin)

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN KHK’LER LİSTESİ

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN KHK’LER

 • YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KHK’LER

 • ANABÖLÜM DİZİNİ (KHK No.suna göre)

 • ALFABETİK DİZİN / KONULARA GÖRE DİZİN

 • GENEL DİZİN (Yürürlükte olan-olmayan tüm

 • KHK’ler hakkında bilgiler)

 

TÜZÜKLER

 • TÜZÜKLER

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN TÜZÜKLER LİSTESİ

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN TÜZÜKLER

 • YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TÜZÜKLER

 • ALFABETİK DİZİN / KONULARA GÖRE DİZİN

 • ANABÖLÜM DİZİNİ / MADDE DİZİNİ

 

YÖNETMELİKLER

 • YÖNETMELİKLER

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER LİSTESİ

 • DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER

 • YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

 • ALFABETİK DİZİN / KONULARA GÖRE DİZİN

 • ANABÖLÜM DİZİNİ

 

1920’DEN BU YANA YASA SAYISI:  TBMM’nce 24.04.1920’den bugüne kadar kabul edilen Yasa sayısı: 12.443’tür. (Bu sayı devamlı değişmektedir)

1.000 TAM METİN YASA:  Bunlardan yürülükte olan ve uygulama alanı bulunan yaklaşık 1.000 Yasa tam metin olarak TÜBA/MEVZUATBANK’a alınmış; Osmanlı Dönemi’nden kalan yürürlükteki Yasalar ve Yasa Gücünde “Nizamnameler” de diziye eklenmiştir.

- 12.443 YASALIK DİZİN: Geriye kalan 11.000 Yasa; yürürlükten kaldırılan, özel af, yıllık bütçeler, yerlerine işlenmiş değişiklikler, kesin hesap metinlerinden oluşmaktadır. 1 No.dan  son No.ya kadar 12.443 Yasa hakkında ayrıntılı bilgiler “Genel Dizin”de verilmiştir.

- TÜM YASALAR GÜNCELLEŞTİRİLDİ: Yasalardaki değişikliklerin tümü yerlerine işlenerek, yürürlükteki en son biçimiyle güncelleştirilmiştir.

- DEĞİŞİKLİKLER YAYIMLANDIĞI GÜN İŞLENİYOR: Değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün, saat: 09.00’dan itibaren yerlerine işlenerek değişikliklerin günü gününe izlenmesi sağlanmaktadır.

- Yeni Yasalar aynı gün  Dizi’ye eklenmektedir.

- “Yasa acaba değişti mi?” sorusunun tüm cevabı TÜBA/MEVZUATBANK’ta.

yargıtay_kararları_paketi.jpg

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay Kararları’nı, Yasa ve Hukuk-Ceza ayrımı yapmadan topluca biraraya getiren ülkemizdeki  ilk çalışmadır. Danıştay Kararları da ayrı bir pakette düzenlenmiş; Böylece, yargı kararlarından TÜBA MEVZUATBANK’ta topluca yararlanabilme olanağı sağlanmıştır. Kullanıcılar Yargı Kararları Paketi’ni bir bütün olarak (Yargıtay ve Danıştay Kararları birarada) alabilecekleri gibi ayrı ayrı da edinebilirler.

 

YARGITAY MERCİ DİZİNİ

 

HUKUK Bölümü

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU

HUKUK GENEL KURULU

1-21.DAİRELER

 

CEZA Bölümü

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME CEZA GENEL KURULU

1-11. CEZA DAİRELERİ

 

DİZİNLER (Fihristler)

Kararlara çok seçenekli ulaşılabilmektedir. Ayrıca, kullanıcılara kolaylıklar sağlamak üzere 6 ayrı Dizin (Fihrist) düzenlenmiştir.

 

GENEL KARAR DİZİNİ

KARAR BULUNAN YASALAR ve MADDELER DİZİNİ

KAVRAMLARA GÖRE KARAR DİZİNİ / alfabetik

KONULARA GÖRE KAVRAM / KARAR DİZİNİ

GENEL KAVRAM DİZİNİ

MERCİLERE GÖRE KARAR DİZİNİ

 

- HER YASA’YA İLİŞKİN KARARLAR: Kararların seçiminde yasa ayrımı yapılmamış; 1920’den bugüne yürülükteki herhangi bir Yasa’ya ilişkin karar verilmişse, işlerliğini koruyorsa ve elimize geçmiş ise bu Karar Dizi’ye alınmıştır.

- ONBİNLERCE KARAR TARANDI: Zengin TÜBA arşivi, onbinlerce özgün karar ve fotokopisi başta olmak üzere çeşitli kaynaklar taranmış; benzer kararlar alınmamaya çalışılmıştır.

- ESKİ - YENİ AYRIMI: Yeni kararlara öncelik verilmiştir. İşlerliği olan ya da örnek nitelikteki eski kararlar da alınmıştır.

- MADDELENDİRME / KAVRAM / BAŞLIK / ÖZET: Her karara kesinlikle doğrudan  ve dolaylı ilgili olduğu yasaların yasa ve maddeleri kaydedilmiştir. Böylece öteki ilgili yasalarla bağlantı kurma sağlanmıştır. Özet kavramlardan ayrı olarak, konuyu kapsayan başlık ya da başlıklar atılmış, genellikle özet çıkartılmış; gerektiğinde dipnotlar verilmiştir.

- TAM METİN ve ÖZETLER: Kararların büyük çoğunluğu tam metin girilmiştir. Bilgisayarda geniş yer tutması da dikkate alınarak bilgi için verilen kimi kararlar zorluğuna karşın özetlenmiştir.

- YENİ KARARLAR ve EKLER: Gene Yasa sınırlaması olmaksızın, yeni kararlar sürekli verilmektedir. Elimize sonradan geçen, eski tarihli, ancak önemli kararlar da eklenmekte; abonelerimizin gönderdiği kararlar ise isim kaydederek alınmaktadır.

- İLGİLİ YASA MADDELERİNİ İNCELEYEBİLME: TC Yasaları Paketi’ni Yargı Kararları’yla (Yargıtay ya da Danıştay) birlikte alanlar, Yargı Kararları’nda kaydedilen Yasa maddelerini pencere açtırarak inceleyip geri gönderebilirler.

- ANAYASA / UYUŞMAZLIK / SAYIŞTAY / MAHKEME KARARLARI: Yargıtay Kararları’nı öteki mahkeme kararlarıyla bütünleştirmek amacıyla yukarıda belirtilen yargı organlarının kararları da seçme yapılarak Dizi’de yararlanmaya sunulmuştur.

danıştay kararları paketi.jpg

DANIŞTAY KARARLARI

SUNUŞ: Ajans TÜBA; Yargıtay Kararları’ndan sonra gene Türkiye’de ilk kez Danıştay Kararları’nı da bilgisayar ortamında kullanıma sunmuştur.

 

Yasa ayrımı yapmadan İdari Daireler, Dava Daireleri ve Vergi Dava daireleri kararları Dizi’ye alınmıştır. Ayrıca; Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve diğer Mahkemelerin ilgili kararları seçilerek eklenmiştir.

 

Binlerce kararı kapsayan bu çalışmada da Yargıtay kararları paketi’nde yapılan düzenleme aynen uygulanmıştır.

 

DANIŞTAY MERCİ DİZİNİ

 

DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

İDARİ DAİRELER:

1. Memurin Muhakemat K.

2. İdari Görev ve Yetki/Başbakanlıktan Uyuşmazlıklar/Belediye/İstimlak

DAVA DAİRELERİ:

3. Vergi Mahkemeleri Yetki Uyuşmazlıkları

4. Gelir ve Kurumlar Vergisi

5. Kamu Görevlileri Mevzuatı

6. İmar/Kamulaştırma/Yıkma

7. Gümrük/Gider, İthalat, M.Taşıt, Taşıt Alım, Veraset İntikal, Damga, Dış Seyahat Harcama Vergileri

8. Köy, Belediye, Özel İdare/Mahalli İdarede Sıfat kaybetme/Sınır, İskan, Toprak Edinme/ Maden, Orman/ meslek Kuruluşları/ Öğrenci-Öğretim/ Karayolları Trafik

9. Emlak, Emlak Alım/ G.Menkul Kıymet artışı Vergileri/ Köy, Belediye, Özel İdare; Resim, Harç ve Payları/ Harçlar

10. İdare Mahkemeleri Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları

11. KDV Davaları

12. Kamu Görevlileri

13. Amme Alacakları

 

DANIŞTAY KARARLARI’NIN KAPSAMI: Amme Alacaklarında Haciz, Gecikme Zammı, Zamanaşımı / Bankalar ve Şirketler / Belediye Gelirleri / Belediye ile İlgili Konular / Çevre Sağlığı / Dernekler / Dış Ekonomik İlişkiler / Dul-Yetim ve Şehit Aylıkları / Elektronik Araçlar / Emeklilik ve Emekli Sandığı / Fikir ve Sanat Eserleri / Gecekondular / Harçlar / Hayvancılık / İhale / İmar İşleri / İşçi-İşveren İlişkileri / Meslek Kuruluşları / Kamu Malları / Kamulaştırma / Kara Ulaşımı ve Trafik / Kira Uyuşmazlıkları / Köy İşleri / Marka Tescili / Memurların Atanması, Disiplin, Görevden Alma, Son Verme, Göreve İade, Yargılama, Yükselme, İntibak, Sicil, Yolluk, Tazminat, Yer Değiştirme / Öğrenci-Öğrenim-Öğretim / Öğretim Üyeleri / Pasaport / Sağlık ve Tıp / Sözleşmeli Personel / İdari Davalar: Tam Yargı, İptal Davaları / Vakıflar / Yargılama Usulü: Dava Açma Ehliyeti, Görev, Temyiz, Süreler / Vergi Davaları.. Ve Yüzlerce Konu.

çalışma ve sosyal güvenlik paketi.jpg

ÇALIŞMA  VE  SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Endüstriyel İlişkiler alanında geniş, uzman bir kadro, yayın ve deneyime sahip Ajans TÜBA’nın zengin arşivinden de yararlanılarak hazırlanan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Paketi”; işçiler, sendikalar, resmi-özel kesimdeki işverenlerin mevzuatla ilgili gereksinimlerine cevap verebilecek kapsamlı bir içerik ve nitelik taşımakta, özellikle kararlar yönünden her geçen gün yenilenip zenginleşmektedir.

Dizilerdeki konu ve başlıklardan bir bölümü şunlardır:

 

İŞ MEVZUATI:

 

İş Mevzuatı Dizisi’nde Yargı Kararları

24 anabölümde toplanmıştır:

 

Genel Hükümler (m.1-8)

Hizmet Akti (m.9-12)

Aktin Feshinde Bildirim (m.13,19)

Kıdem tazminatı (Ödence) (m.14)

Yeni İşverenin Sorumluluğu (m.15)

Bildirimsiz Fesih (m.16-18)

Çalışma Belgesi / Kimlik Kar. (M.20-23)

İşten Çıkarmanın Sonucu (m.24)

Sakat-Eski Hükümlü Çalıştırma (m.25)

Ücret / İkramiye (m.26-34)

Fazla Çalışma ve Ücretleri (m.35-38)

Tatilde Çalışma Ücreti (m.39-46)

Yüzdelerin Ödenmesi (m.47-48)

Yıllık Ücretli İzin (m.49-59)

Ücretten İndirim (m.60)

İşin Düzenlenmesi (m.61-66)

Çalıştırma Yasakları / Vardiya (m.67-72)

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (m.73-82)

Ceza Hükümleri (m.97-108)

Ek ve Geçici Maddeler

Son Hükümler (m.109-112)

Çeşitli Hükümler

 

- YASALAR:1475 s. Yasa / Hafta Tatili / İş Mahkemeleri / Deniz İş / Öğle Dinlenmesi / Çıraklık / Tasarrufu Teşvik / Vergiler / Çalışma Ruhsatları / Dönemlere Göre Kıdem Tazminatı Tabloları / Hükümlerin Değişiklikten Önceki Biçimleri / 1475 s. Yasa’da Değişiklik Yapan Yasalar (Çok sayıda Yasa ve KHK)

- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER / KARARNAMELER: Ücretin Korunması / Ayrımcılığın Önlenmesi / Makinalardan Korunma / Avrupa Sosyal Şartı / Hizmete Son Verme / Cebri Çalıştırma / İşsizlik / Hafta Tatili / Ücret Eşitliği / Kadınlara Karşı Ayrımcılık..vd. (20 Uluslararası Sözleşme) / Konut Edindirme / Vergi Tevkifat Oranları / Özel İndirim / Yemek Yardımı / Yurt Dışı Gündelikler / Ek Ödemelere İlişkin Kararnameler..vd.

- TÜZÜKLER / YÖNETMELİKLER: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği / Fazla Çalışma / Hazırlama, Temizleme / Ağır ve Tehlikeli İşler / Eski Hükümlü ve Sakatların İstihdamı / Tehlikeli Maddelere Karşı Alınacak Tedbirler / İşin Durdurulması / İş ve Çalışma Süreleri / Kadın İşçiler / İş Teftişi / Asgari Ücret / Yıllık Ücretli İzin / İşyeri Kantinleri / Makina Koruyucuları / Yüzdelerin Dağıtımı..vd.

- TEBLİĞLER / GENELGELER / GENEL YAZILAR: Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu / Asgari Ücret Kararları / Konut Edindirme / Ücretlerde İstisnalar / Vergi İadeleri / Yeme, Yatma Giderleri / Aile Yardımları / Arızi Kazançlar / İdari Para Cezaları / İşyeri Kapatma / Tenkisat ve Yeni İşçi Alma

- SORULAR - YANITLAR: Çalışma Yaşamıyla İlgili Çeşitli Konularda  Soru ve Yanıtlar.

- YARGI KARARLARI: 24 Ana Konuya ve Maddelere Göre Düzenlenmiş 1950’lerden Günümüze Binlerce Yargı Kararı.

 

 

TİS/GREV-LOKAVT MEVZUATI

SENDİKALAR MEVZUATI

 

YARGI KARARLARI ANA BÖLÜMLER :TİS / Grev-Lokavt Dizisi Yargı Kararları

Genel Hükümler (m.1-8, 10-11))

Tis’den Yararlanma / Aidat (m.9)

Yetki İşlemleri / Çağrı / İmza (m.12-20)

Uyuşmazlık ve Arabuluculuk (m.21-24)

Grev ve Lokavtın Tanımı / Yasal Grev ve Lokavt Kararı (m.25-28)

Grev ve Lokavt Yasakları (m.29-41)

Grev ve Lokavtın Sonuçları (m.42-51)

Toplu İş Uyuşmazlıkları (m.52-61)

Çeşitli Hükümler (m.62-67)

Ceza Hükümleri (m.68-81)

Son Hükümler (m.82-84)

Ek ve Geçici Maddeler

 

YARGI KARARLARI ANA BÖLÜMLER: Sendikalar Dizisi Yargı Kararları

Tanımlar (İşveren, Sendika, Nitelik) (m.1-2)

İşçi-İşveren Sendikaları (m.1-3,5-8)

İşkolunun Tespiti / İşkolları Listesi (m.4,60)

Kurullar ve Seçim (m.9-19)

Sendika ve Üst Kuruluş Üyeliği (m.20-28)

Yönetici-Temsilci-Güvence (m.29-31)

Sendikal Faaliyetler / Yasaklar (m.32-39)

Gelir-Gider / Denetim (m.40-51)

Müeyyideler (Yaptırımlar) (m.52-58)

Ceza Hükümleri (m.59)

Çeşitli Hükümler (m.61-66)

Ek ve Geçici Maddeler

 

- YASALAR: 2822 ve 2821 s. Yasalar / Hükümlerin Değişiklikten Önceki Biçimleri / Değişiklik Yapan Yasalar Listesi / İlgili Vergi Yasaları / Dernekler / Toplantı Gösteri ve Yürüyüş / Güvenliklerin Sağlanması / Sıkıyönetim / Olağanüstü Hal / Siyasi partiler / Noterlik / Çıraklık ve Meslek Eğitimi / Tasarrufu Teşvik..vd.

- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER / KARARNAMELER / TÜZÜKLER: Çalışma Sözleşmesi / Tarım İşçileri / İşçi Temsilcilerinin Korunması / Sendika Özgürlüğü / Kamuda Örgütlenme Hakkı / Uluslararası Çalışma Kodları vd. Sözleşmeler / 2822 ve 2821 s. Yasa’yla İlgili Bakanlar Kurulu Kararları / Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvuru / Grev ve Lokavtlarda Alınacak Önlemler / Sakatların ve Eski Hükümlülerin İstihdamı / İşkolları Tüzüğü..vd.

 

- YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER / GENELGELER / GENEL YAZILAR: Grev Gözcülerinin Korunması / Mal Bildirimi / İşçi Bildirimleri / Üye Fişleri / Resmi Arabulucular / İşkolu İstatistikleri / İşkolu Tespit Kararları / Grev ve Lokavtların Bildirilmesi / Yetki Başvuruları / İşkolu Belirleme / Grev Oylaması / Üye Kayıt Fişleri / Memur Sendikaları / Dayanışma Ödentisi / Stokların Grevde Dışarıya Çıkarılması / Sendikaların Denetimi / Üyeliğin Kesinleşmesi..vd.

- YARGI KARARLARI / SORULAR - YANITLAR: 26 ana konuya ve maddelere göre düzenlenmiş Yargı Kararları / Bazı Yasa uygulamalarına açıklık getiren sorular-yanıtlar.

 

 

 

BASIN/BASIN-İŞ/BASIN-İLAN KURUMU MEVZUATLARI

 

 • 5680 s. Basın / 5953 s. Basın Meslğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi / 195 s. Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Yasalar ve Bu Yasalarla İlgili KHK’ler / Kararnameler / Tüzükler / Yönetmelikler / Tebliğler / Çeşitli Mevzuat / Yargı Kararları vd. Mevzuat.

 

SSK MEVZUATI

 

YARGI KARARLARI ANA BÖLÜMLER

SSK ile ilgili Yargı Kararları 16 Ana Grupta Toplanmıştır:

Genel Hükümler (m.1-10)

İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası (m.11-31)

Hastalık Sigortası (m.32-42)

Analık Sigortası (m.43-51)

Malullük Sigortası (m.52-58)

Yaşlılık Sigortası (m.59-64)

Ölüm Sigortası (m.65-71)

Primler (m.72-84)

İsteğe Bağlı Sigorta (m.85-86)

Ortak Hükümler (m.87-111)

Çeşitli Hükümler (m.112-136)

Teknik Bilgiler (m.137-139)

Ceza Hükümleri (m.140)

Ek Maddeler

Geçici Hükümler

Son Hükümler (m.141-143)

 

- YASALAR: 506 s. Yasa (Tüm değişiklikler işlenmiş olarak) / Hükümlerin Değişiklikten Önceki Biçimleri / 506 s. Yasa’da Değişiklik Yapan Yasalar / Sosyal Sigortalar / İşsizlik Sigortası / Emekli Sandığı / Borçlar / Avukatlık / Noterlik / Hizmetlerin Birleştirilmesi / Tarım İşçileri / Toplu Konut / Yurtışında Geçen Çalışma Süreleri / Çıraklık ve Meslek Eğitimi / Konut Edindirme Yardımı / Tasarrufu Teşvik / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları / Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevleri, Personelin Sosyal Hakları / Vergiler.vd.

- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER: Nakliyat İşçileri Sosyal Güvenliği Avrupa Sözleşmesi / Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Sözleşmesi / Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi / TC ile Çeşitli Ülkeler Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri..vd.

- KARARNAMELER: Ödenek ve Bağlanacak Gelire İlişkin Göstergeler / Gösterge Tablosuna Uygulanacak Katsayılar / Gösterge Tabloları / Sosyal Yardım Zamları Tabloları / Ödeneklerin Hesabında Günlük Kazançlar / Cenaze Yardımları / İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesi / Konut Kredileri / Sağlık Yardımları / Konut Edindirme Yardımı Tablosu / Gecikme Zamları / Poliklinik Muayene Ücretleri..vd.

- TÜZÜKLER / YÖNETMELİKLER: Vakıflar Hakkında Tüzük / Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü / Yol Paraları / Sigorta İşlemleri / Hakedişlerden Mahsub / Öğrenci Yardımı / Tarım İşçileri / Yurtdışı Süreleri / Protez, Araç ve Gereçler / Çırak ve Öğrenci Sigorta İşlemleri / Konut Kredileri..vd.

- TEBLİĞLER: Yıllara Göre Asgari Ücret Lİstesi / Ücret Artışlarının Sigorta Primleri / Sigorta Primleri Tahsilatı / Çeşitli Ceza Uygulamaları / Belgelerin SMMM’lere Düzenlettirilmesi / Sigorta Primine Tabi Kazançlar / İstisna Sözleşmeleri / Hizmet Satınalma / İşçilik Ücret Oran Tablosu / Yıllara Göre Birim Maliyet Bedelleri Tablosu / Yoklama Belgesi..vd.

- GENELGELER / GENEL YAZILAR: Gecikme Zamları / Faiz Borçları / Para Cezaları / Mahsuplar / Taksitlendirme / Bağkur’a Tabi İşler / Muayene ve Tedavi İşlemleri / Geçici İşgöremezlik / Kurum Dışı Tedaviler / Gebelik, Doğum, Emzirme Yardımları / Protezler / Askerlik / İhtiyarlık ve Tahsis İşlemleri / Topluluk Sigortası / İnşaat İşyerlerindeki Kadın Sigortalılar / İsteğe Bağlı Sigortalılık / Katsayı, Sosyal Yardım Zammı, Gösterge Tespit Tabloları Açıklamaları / Gecikme Zamları / Günlük Kazançların Alt ve Üst Sınırları / Para Cezaları..vd. (Yüzlerce genelge)

- YARGI KARARLARI: 15 ana konuda maddelere göre binlerce yargı kararı. Bu kararlara yenileri eklenmektedir.

belediye paketi.jpg

BELEDİYELER MEVZUATI

Önemi giderek artan ve etkinleşen yerel yönetimler; Mevzuat yönünden de aynı ölçüde genişleyip, zamanında izlemeyi zorunlu duruma getirmektedir. İlgililerin tüm mevzuatı birarada bulabilecekleri bu Paket, yeni katılan dizilerle daha da zenginleşip bütünleşmiştir.

 

7 Dizi’nin yer aldığı paketteki konulardan bir bölümü şunlardır:

 

BELEDİYELER MEVZUATI

- YASALAR: 1580 s. Belediyeler Yasası / Hafta Tatili / Umuru Belediye’ye Müteallik Ahkamı Cezaiye / Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesi / Emvalı Milliyeden Satılabilecek Arazi / Sular / Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim verilmesi / Umumi Hıfzısıhha / İskelelerin İdaresi / İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli / İller Bankası / Kurumlar Vergisi / Öğle Dinlenmesi / Sıtmanın İmhası / Toptancı Hal’lerinin Sureti İdaresi / Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması / Gelir Vergisi / Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini / Arsa Ofisi / Emlak Vergisi / Belediye’lere Genel Bütçeden Pay Verilmesi / Belediye Gelirleri / Çevre / Karayolları Trafik / Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç, istisna ve Muaflıkları / BüyükŞehir Belediyelerinin Yönetimi / Hayvan Sağlığı ve Zabıtası / Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma / Ölçüler ve Ayar / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları / Mezarlıkların Korunması / Doğal Gazın Kullanımı / Yaş Sebze-Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri / Yapı Denetim..vd. (İlgili Yasalar ve KHK’ler)

- KARARNAMELER / TÜZÜKLER: Yerel Yönetimlerle İlgili Çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ve Yatırım Programları, Uygulaması, Koordinasyonu, İzlenmesi.. Vd. Sular / Mezarlıklar / Kefalet Sandığı / Gıda Maddesi / Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Vasıfları / Ölçüler / Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü..vd.

- YÖNETMELİKLER: Belediye Tahsilat Talimatnamesi / Belediye Zabıta Personeli / Kaynak Suları / Kültür Bakanlığı Yardımları / Kombinaların Kuruluş ve İşleyişi / Belediyeler İmar Uygulamaları Yardımı / Gayri Sıhhi Müesseseler / Mahalli İdareler Kontrolörleri / İçkili Yerlere Verilecek İzinler / Mahalli İdareler / BüyükŞehir Belediyelerinin Yönetimi / Belediyeler Fonu / Çevre Kirliliğini Önleme / Trafik Hizmetleri / Karayolları İşaretlemeleri / İtfaiye Teşkilleri / Toptancı Hal’leri / Tip İmar Yönetmeliği / Okul ve Diğerlerine Yapılacak Bağışlar / Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalar / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları / Gıda Katkı Maddeleri / Belediye Arsaları / Otopark / Harita Mühendislik Hizmetleri / Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene / Arsa Ofisi..vd. (İlgili Yönetmelikler)

- TEBLİĞLER / GENELGELER: Standart Yapı Ruhsatı / İnşaat Maliyetleri / Pazarlıksız Satış / Yatırım Programı..vd.

 

KONUT FONU

 • 2985 s. Toplu Konut Yasası ve Bu Yasa’ya İlişkin Yasalar / KHK’ler / Bakanlar Kurulu Kararları / Tüzükler / Yönetmelikler / Tebliğler

 

KOOPERATİFLER MEVZUATI

- YASALAR: 1163 s. Kooperatifler Yasası / Tarım satış, tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri / Kurumlar, Emlak Vergileri / Su Ürünleri / Bütçe Yasaları..vd.

- KARARNAMELER / TÜZÜKLER / YÖNETMELİKLER: Üreticiye Destek Sağlanması / Ortaklıkların Denetimi / Kooperatiflerin Kontrolörlerce Denetimi / Kooperatifler Danışma Kurulu / Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliği / Su Ürünlerinin Kiraya Verilmesi / Orman Köylüleri Kalkınma Fonu / Taşra Teşkilatı Çalışma Esasları / Tarımsal Kooperatiflerin Yatırımlarına Devlet Yardımı / Kooperatifçilik Ödüllendirme Fonu..vd.

- TEBLİĞLER / ÇEŞİTLİ MEVZUAT / YARGI KARARLARI: Kooperatiflerin Ünvanları / Örnek Anasözleşmelerin Yürütüleceği İller / Bloke Çözüm ve Destekleme İşlemleri / Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi, Ristrun İstisnası / Yatırım İndiriminden Yararlanma / Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV Uygulaması / Yöneticilerin Mal Bildirimi / Konut, Yapı, Tarım Satış ve Birlik Anasözleşmeleri / Konut Yapı ve Diğer Kooperatiflerin Kurulmasına İlişkin Açıklamalar / Kooperatif Konularına İlişkin Yargı Kararları..vd.

 

İMAR MEVZUATI

- YASALAR: 3194 s. İmar Yasası/ Sivil Müdafaa / Kat Mülkiyeti / Gecekondu / Turizmi Teşvik / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma / Kamulaştırma / Boğaziçi / Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler / Kadastro / Kıyı / Arsa Ofisi / Özelleştirme Uygulamaları..vd.

- TÜZÜKLER / YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER / YARGI KARARLARI: Önemli Bina ve Tesislerde Uygulanacak Esaslar / Turizm Bölgesi’nde İmar Planlarının Onaylanması / Belediyeler İmar Uygulamaları Yardımı / Yeminli Özel Teknik Bürolar / İçmesuyu Projeleri / Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Büroları / İmar Planları Müellif Yeterliliği / İmar Planı Yapılması ve Değişiklikler / Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği / Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları / Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları / Sit Alanlarındaki Taşınmazların Değiştirilmesi / Asansör / Mühendislik Hizmetlerinde Ehliyet / Afet Bölgelerindeki Yapılar / Standart Yapı Ruhsatı Kullanma Zorunluluğu / İmar Konusuyla İlgili Çeşitli Yüksek Mahkemelerin Kararları..vd.

 

DEVLET İHALE MEVZUATI

- YASALAR: 2886 s. Devlet İhale Yasası ve bu yasa ile İlgili Yasalar ve KHK’Ler

- KARARNAMELER: İhalelerde Uygulanacak Tip Şartnameler / Devlet İhale Kapsamına Giren Kuruluşlar / Fiyat Farklarına Uygulanacak İndirim Oranları / Değişken Birim Fiyatlarının Tespiti / İhalelerde Yıllık Fiyat Farkı Hesabı Esasları / Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi / Nakliye İşlerine Yapılacak Zam / Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar / Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi / Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağaza ve Depoları İhaleleri / İdarelerin Alım ve Nakliye İşleri / Kamu Sektörü İşlerinde Fiyat Farkı Hesabı / Kamu İşlerindeki İşçilerin Çalışma Şartları / Yabancı para Birimlerine Dayalı İhaleler..vd.

- YÖNETMELİKLER: Yabancı Ülkelerde Yapılacak ilanlar / Yurt Dışındaki Gemi ve Uçakların İhtiyaçlarının Sağlanması / Emanet İşlere Ait Uygulama / Fonlar İhale Yönetmeliği / Döner Sermayeli Kuruluşlar İhaleleri / Eksiltmeye Girme Belgesi / Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine katılam / Devlete Ait Taşınmazlarla İlgili İşlemler / Tarihi değeri Olan Taşınmaz malların Kiraya verilmesi / Muayene ve Kabul İşlemleri / Dış Ülkelerdeki Kuruluşların İhtiyaçlarının Sağlanması / Mühendislik Hizmetleri Müelliflerinin Ehliyet Durumları..vd.

- GENELGELER: Devlet İhaleleri Genelgesi

- TEBLİĞLER / ÇEŞİTLİ MEVZUAT / YARGI KARARLARI: Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri İçin Gerekli Katsayılar / Müteahhitlik Karnelerinin Yenileri ile Değiştirilmesi / Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi Verilmesi / Fiyat Farkı Hesabına Uygulanacak Esaslar Uyarınca, Katsayı ve Artış Oranları ile İlgili Malzeme Cinsleri / Fiyat Farkı Hesabında Değişiklik / Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları / Sözleşme Birim Fiyatları / Yapı Maliyeti Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetleri / Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak kriterler / Yapım, Hizmet, Dekopaj, Malzeme Nakli Sözleşmelerine Konulacak Parasal Sınır / Muhasebat Genel Müdürlüğ Tebliğleri / İade Edilmeyen Teminat Mektupları / İpotek Senetlerine Yapılacak İşlemler / İhaleye Girecek Firmaların TSE’den Alacakları Belgeler Tebliği / Türk Müteahhitlik Firmalarının Yurt Dışında Katılacakları İhaleler / Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri / Yurt Dışında Hizmet Yapacak Türk Firmalarının Desteklenmesi, Denetlenmesi / TMMOB Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirliği Yönetmeliği / İhalelere İlişkin Yargı Kararları

 

ÇEVRE MEVZUATI

 • 2872 s. Çevre Yasası ve İlgili Yasalar / KHK’ler / Akdeniz, Karadeniz, Öteki Denizlerin Kirlenmesine Karşı Korunma / Ozon / Su Kuşları / Doğa Korunması / Çevre Alanında İşbirliği Anlaşma ve Uluslararası Sözleşmeler / Çevre Koruma ve Yönetime İlişkin Çeşitli Kararnameler / Radyasyon Güvenliği Tüzüğü / Kaynak Sularından, Hava, Gürültü, Kimyasal Maddeler ve Tehlikeli Atıklara Kadar Çalışmaları Düzenleyen Yönetmelikler / Konuya İlişkin Tebliğler

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

- 4077 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa / İlgili Yasalar / KHK’ler / Tüzükler / Yönetmelikler / Tebliğler / Çeşitli Mevzuat vd. Tüketicinin Korunmasına İlişkin tüm Mevzuat Birarada Düzenlenmiştir.

dış ticaret paketi.jpg

DIŞ TİCARET PAKETİ

Birbirini tamamlayan 12 Dizi’den oluşan ve onbinlerce sayfalık bilgiyi kapsayan bu paketler, TÜBA / MEVZUATBANK’ta yer alan, ekonomimizdeki etkinliği, değişkenliği ile sürekli izlenmesi gereken önemli mevzuatlar arasındadır. Dizilerdeki yüzlerce konudan bir bölümünü özetliyoruz.

 

DIŞ TİCARET PAKETİ

İTHALAT

İHRACAT

İHRACATI TEŞVİK

YATIRIMLARI TEŞVİK

TURİZMİ TEŞVİK

SERBEST BÖLGELER

 

İTHALAT / İHRACAT / İHRACATI TEŞVİK MEVZUATLARI

- YASALAR / ULUSLARARASI  SÖZLEŞMELER: İthalat, İhracat ve İhracatı Teşvik’e ilişkin düzenleme Yasa ve KHK’leri / Katma ve Mali Protokol ile eklerinden Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Tekstil ve Giyim Eşyası Anlaşmaları’na kadar Uluslararası Sözleşmeler.

- KARARNAMELER: İthalat-İhracat Rejimi Kararları / İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Toplu Konut Fonu Listeleri / İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi / Tarife Kontenjanları / Haksız Rekabetin Önlenmesi / Bedelsiz İthalat / Vergi Oranları / Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı / İstisna Oranları / İhracat Finansmanı / İşleme Rejimi Kararı..vd.

- TÜZÜKLER - YÖNETMELİKLER: Zirai Mücadele / Karantina / Ölçüler / Standartların Uygulanması / Ürün İhracatlarının Denetlenmesi..vd. / İthalat ve İhracat Yönetmelikleri / Tarımsal Ürünlerin İhracatı / Zararlı Kimyasal Maddeler / İhracatçılar Birliği / Elektronik Cihazlar / Tıbbi Müstahzarlar..vd.

TEBLİĞLER / GENELGELER / SİRKÜLERLER / MUKTEZALAR: İthalat Tebliğleri / Bedelsiz İthalat ve İhracat / Damping Soruşturmaları / Dış Ticarette Standardizasyon / Sınır Kapıları / Sınır ve Kıyı Ticareti / İşleme Rejimleri / Ticarete İzin Verilen İller / İhracatı Teşvik / Vergilere İlişkin Tebliğler / Hayvan ve Tekstil / Sermaye Şirketleri / İhracı İzne Bağlı Mallar / Resmi Destekli İhracat Kredileri / Gözetim Şirketleri / Transit Ticaret / İhracat Reeskont Kredileri / Damga Vergisi ve Harç İstisnaları / İhracat İadesi Yardımları / Vize Sirkülerleri / Merkez Bankası Genelgeleri..vd.  / Damga ve harç istisnasına ilişkin muktezalar.

 

YATIRIMLARI TEŞVİK / TURİZMİ TEŞVİK MEVZUATLARI

- YASALAR / ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER: Teşvik Konularıyda ilgili Yasalar  ve MİGA Sözleşmesi / Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi / İslam Konferansı Üyeleri Arasında Yatırımlar / Yatırımların Teşvikiyle İlgili İkili Anlaşmalar.

- KARARNAMELER / YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER: Yatırımlarda Devlet Yardımları / Dış Krediler Kur Farkı Fonu / Özel İndirim Tutarları / Değer Artış Kazançları / İstisnalar / Vergi Tarifeleri / Vergi Dilim ve Oranları / Yap-İşlet-Devret Modeli / Turizm Bölgeleri, Merkezleri ve Alanları Listesi / Turizm Merkezlerinin Tespiti, İptali, Tadili / Turistik Gelişme Politikası / Turizmi Teşvik Çerçeve Kararı / Verilecek Krediler / Turizmi Geliştirme Fonu // İmalat Sanayii / Finansal Kiralama / Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Destekleme / Turizm Merkezlerinde İmar Planları / Yat Turizmi Yönetmeliği  / İthalatı Teşvik Edilen Yatırım Maddeleri / Sanayi Kuşağına Alınan İller / Kredi Uygulama Tebliğleri / Yatırım İndirimi İstisnası / Vergi Tevkifatı ve İstisnalar / Özel İndirim / Yatırım İndirimi / Küçük Sanayinin Geliştirilmesi / Seyahat Acentaları Kredileri / Turizm Hasılatı İstisnası / Yat Turizmine İlişkin Uygulamalar..vd.  / Yatırım Programları, Kararları, Genelgeleri.

 

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

 • İlgili Yasalar / Serbest Bölgelerin Kuruluş, İşletme ve Sınırlarına İlişkin Kararnameler / Uygulama Yönetmelikleri / Tebliğler / Duyurular / Serbest Bölgelere İlişkin Çeşitli Konulardaki Karar, Tüzük, Tebliğ ve Genelgeler..vd.

finans paketi.jpg

FİNANS PAKETİ

Geniş bir kesimi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren Mali Sektöre ilişkin Mevzuatta  sık sık yapılan değişiklikler, konunun özelliği gereği mevzuatın güncel izlenmesini gerektirmektedir. TÜBA / MEVZUATBANK bu önemli gereksinimi bilgisayar ortamında karşılamayı amaçlamaktadır.

 

Dizi’de Kapsamına Göre Yer Alan Ana Bölümler:

İlgili Yasalar

KHK’ler

Kararnameler

Tüzükler

Yönetmelikler

Tebliğler

Genelgeler

Yargı Kararları

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

BANKALAR  MEVZUATI

- YASALAR / KARARNAMELER: 4389 s. Yasa ve İlgili Yasalar ile KHK’ler  / Faiz Farkı / Kredi İşlemlerinde Faiz Oranları / Dış Krediler Kur farkı / Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar / TPKK Hakkında 32 s. Karar / Yabancı Şube Açma / Tasarruf Mevduatı / Özel Finans Kurumları / Bankalarca Alınacak Masraflar / Borçlanma Senetleri İhraç Limitleri / Bankalarla İlgili Çeşitli Kararlar..vd.

 

 • YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER / GENELGELER: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu / Bankalararası Takas Odaları / Kamu Ortaklığı Fonu / İhracat / Finansal Kiralama Şirketleri / Faktoring Şirketleri / İkrazatçılık / Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Esasları / Şube Açma..vd. / Bankalar Mevzuatına İlişkin Tebliğ ve Genelgeler.

 

TPKK (Kambiyo)  MEVZUATI

 • YASALAR / KARARNAMELER / YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER / GENELGELER: 1567 s. TPKK Hakkında Yasa ve İlgili Yasalarla KHK’ler / TPKK Hakkında 32 s. Karar ile Diğer Kararlar / Yabancı Sermayeyi Teşvik / TPKK ile İlgili Tebliğ ve Genelgeler.

 

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

- YASALAR / KARARNAMELER: 2499 s. Sermaye Piyasası Yasası ve İlgili Yasalarla KHK’ler / Borçlanma Senetleri İhraç Limitleri / Sermaye Piyasası Kurulu’nca Düzenlenen Kağıtlar

 

 • YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER / SİRKÜLERLER / ÇEŞİTLİ MEVZUAT: Sermaye Piyasası Kurulu Çalışma Esasları / Menkul Kıymetler Tanzim Fonu / Menkul Kıymetler Borsaları / Dış Denetleme / Kıymetli Madenler Borsaları / İstanbul Menkul Kıymetler Borsası / Aracı Kurumların Tasfiyesi / Vadeli İşlem Borsaları..vd. / Hisse Senetlerinin Şartları / SPK Tebliğleri / Tahvillerin Şartları / Kara İştirakli Tahvil İhracı / Vergiler / İstisnalar / Halka Açık A.Ş.’ler / Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesi..vd.

 

ALTIN BORSASI MEVZUATI

 • Sermaye Piyasası Yasası’nın İlgili Maddeleri / Kararnameler / Kıymetli Madenler Borsasının Kuruluş ve Çalışması Yönetmeliği / Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilmesi / İstanbul Altın Borsası / Altın Saflık Dereceleri..vd.

 

İCRA-İFLAS MEVZUATI

- Yakın İlişkisi Nedeniyle Finans Paketi’ne “İcra-İflas Mevzuatı” da eklenmiştir.

gümrük paketi.jpg

GÜMRÜK PAKETİ

GÜMRÜK MEVZUATI

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ

TIR MEVZUATI

GÜMRÜK ANLAŞMALARI

EFTA MEVZUATI

 

GÜMRÜK  MEVZUATI

- YASALAR: Gümrük Mevzuatı’na İlişkin Yasalar ve KHK’ler

- KARARNAMELER / TÜZÜKLER: Ticari Hakların Korunması / Gözetim ve Korunma / Kamu ve Özel Kesim Muaflıkları / İthalat Rejimi Kararı / Bandrol Ücretleri / İhracatı Teşvik / Maktu Para Cezaları / Çeşitli Vergiler / Stopajlar / Ücretler / Fon, Bandrol ve Diğer Uygulamalar / Dış Ticarette Standardizasyon / Geçiş Programı Uygulama Kararları..vd. Gümrük İşlemlerine İlişkin Tüzükler

- GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ: Gümrük Yönetmeliği / Gümrük Yönetmeliği Ekleri / Gümrük Kapıları Listesi / Manifestolara İlişkin Devletler Listesi / Sundurma ve Manifestolara Alınmayacak Eşya Listesi / Gümrüğe Tabi Eşya Listesi / Menşe Şehadetnamesi Gereken ve İhtiyari Bulunan Memleketler / Fire Oranları / Antrepolara Konacak Eşya İçin Teminat Mektubu Formülü / Gemilere Uygulanan İşlemler / Geçici Giriş ve Muaflık / Transit Aktarılacak Eşyalar / İhracatçı Birlikleri / Kontrola Tabi Maddeler İçin Tüzük ve Standartlar / İhracat Fişleri / Zati Eşya Muafiyet Listesi / Triptik Eşya / Sigortası Geçerli Ülkeler / Geçici Giriş Belgesi / Hazineye Terk / Taahhütname Örnekleri / Teminat Mektubu Formülleri / Türkiye’ye Sokulması Tekele Tabi Eşya / Giriş-Çıkış Belgeleri / Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler / Gümrük Yönetmeliği Örnekleri: Örnek ve İlgili Madde Numaraları..vd.

- YÖNETMELİKLER / TEBLİĞLER: İthalat / İhracat / Serbest Bölgeler ve Öteki Konuların Gümrüğe ilişkin Yönetmelikleri / Gümrük Genel Tebliğleri / Sundurma / Giriş / Antrepo Rejimleri / Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları / Bedelsiz İthalat / Geçici Muaflık / Geçici Kabul / Tasfiye / Mahrece İade / Gümrük İşleri / Menşeli Malların İthalatı / Sınır ve Kıyı Ticareti / KDV / Ek Vergiler / Tahsilat / Tecil, Gecikme Faiz Oranları / Harçlar / SMMM Tebliğleri

- GENELGELER / TARİFELER / YARGI KARARLARI: Gümrük İşlemlerini Düzenleyen ve bu İşlemlere Açıklık Getiren Genelgeler / Tasfiye, Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi / Gümrük Mevzuatı’na İlişkin Danıştay Kararları

TIR MEVZUATI / GÜMRÜK ANLAŞMALARI / EFTA

- Tır Sözleşmesi / Uluslararası Eşya Taşıyan Araçlarla İlgili Mevzuat / Taşımacılığa İlişkin İkili Anlaşmalar..vd. / Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) / GATT’a Üye Ülkelerle Yapılan İkili Anlaşmalar / Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesi Hakkında Sözleşmeler / Ambalaj / Denize Sahip Olmayan Ülkelerin Transit Ticareti / Hayvanların Nakliyatta Korunması / Çeşitli Uluslararası Anlaşmalar..vd. /EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Yapılan Anlaşmalar ve Ekleri

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ

- 708 Sayfalık Gümrük Giriş Tarife Cetveli / 740 sayfalık Tarife Cetveline İlişkin Uygulama Tebliği / Tarife Cetvelinin 21 Bölümü ve Bölümlerde Yer Alan Toplam 99 Fasılla İlgili Ayrımlar Yapılmış Olarak: Bölüm Notları / Gümrük Giriş Tarife Cetveli / Fasıl Notları / Gümrük Genel Tebliği / Genel Açıklamalar (İzahname) Tarifenin Esasları

- Milli Seviyede Açılımlar Yapılarak İstatistik Pozisyonlara Bölünmüş Gümrük Tarife Cetvelinin Uygulamaya Konulması / İthalat Rejimi Kararı ve İthalatta Gümrük Vergisi Oranları ile Toplu Konut Fonu’nu Gösteren Listeler ve Ekleri

- Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme / Türk Gümrük Tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesine Uyumuna İlişkin Kararnameler / Tarife Pozisyonlarında Yer Alan Maddelerin Uygulamalarına İlişkin Genelgeler...vd.

gümrük birliği paketi.jpg

GÜMRÜK BİRLİĞİ PAKETİ

- Avrupa Birliği’ni Kuran Roma ve Ankara Anlaşmaları ile Katma Protokol Ekleri

- Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması / Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması / 06.03.1995 Tarihli Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Toplantısı / AET Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği

- Gümrük Birliği’ne Uyum Çerçevesinde Değişikliğe Uğrayan ya da Yeni Düzenlenen Mevzuat: Patent Haklarının, Endüstriyel Tasarımların, Markaların Korunması / Fikir ve Sanat Eserleri / Tüketicinin Korunması / Gıdaların Üretim, Tüketim ve Denetlenmesi / Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması / İşleme Rejimi / Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon..vd. (Gümrük Birliği ile İlgili Yeni Mevzuat yayımlandıkça sürekli eklenmektedir ve eklemeler giderek yoğunlaşacaktır)

4-Tüba Mevzuat Bank Pro3                                                                                                 

Tüba Mevzuat Bank Pro3
tüba_mevzuatbank_pro3-1.jpg
tüba_mevzuatbank_pro3-2.jpg

ANA GRUPLAR :

 

            Tüba/Mevzuatbank-Pro3'de en kısa zamanda bilgiye ulaşacak şekilde  4 ayrı grup ile yeni bir arama sistemi geliştirilmiştir.Her grup kendi içerisinde farklı mevzuatlardan oluşmaktadır.

 

Ortak arama yöntemleri olduğu gibi, her gruba özel arama yöntemleri de bulunmaktadır.Grup oluşturulmasındaki amaç, mevzuat arama işleminde kullanılabilecek tüm yöntemleri tek bir program içerisinde sunmaktır.Genelden özele tüm yöntemlerin kullanılabileceği bir ara yüz oluşturulmuş, kavram arama imkanı tüm gruplarda sağlanmıştır.

 

Bu gruplar; aboneliklere göre,  kullanıma açıktır.Tam Paket abonelerinde tüm gruplar aktiftir.İçinde bulunan mevzuatlardan en az bir tanesine  aboneliği olmayan kullanıcılar, grubun içeriğini göremezler.

 

Her grupta kavram arama seçeneği vardır.Kavram Girişi alanına kavram yazılmadan Ara tuşuna basılırsa, seçilen mevzuatlara göre dizin listelemesi yapılır.

 

Mevzuatbank Pro3'de bulunan her gruba,  birden fazla metin penceresi açma yetkisi verilerek gruplar ve metinler arası karşılaştırma imkanı sağlanmıştır.Her metin içerisinde metnin içeriğine özel olarak oluşturulan linkler ve kısa yollar ile metinler arası erişim de sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

1- TÜM MEVZUAT VE KARARLAR:

 

Mevzuat/Karar aramanın en basit şekli olan, hiçbir seçim ve işaretleme zorunluluğu olmadan, abone olduğunuz tüm Karar ve Mevzuat gruplarında arama/listeleme  yapabileceğiniz alandır.Aradığınız bilginin başlığında veya metni içerisinde geçebilecek  kavram ve kavramlar yazılarak arama yapılabilir.Aranacak kavram yazıldıktan sonra aynı alanda bulunan seçenek ve butonların özellikleri:

 

KAVRAM  GİRİŞİ :

 

Herhangi biri : Birden fazla kavram araması yapılacağı zaman yazılan kavramların her birinin geçtiği metinler listelenir.Örneğin, “ kıdem tazminatı” araması yapılırsa içerisinde “kıdem” geçenler, “tazminatı” geçenler ve her ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Tümü: Birden fazla kavram araması yapılırken yazılan kavramların tümünün geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” yazıldığı zaman “kıdem” ve “tazminatı” kelimelerinin ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Yazıldığı Gibi: Yazılan kavramların aynen yazıldığı şekilde,bir arada geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” araması yapıldığı zaman diziliş sırası  dikkate alınarak aynen “kıdem tazminatı” ifadesinin geçtiği metinler listelenir.

 

Aranacak Kısım: Aranacak kavramın bakılacağı alandır.Seçime göre,sadece başlıklarda geçenler veya başlık + metinde geçenler içerisinde arama yapılabilir.Kararlarda kavram araması yapılırken, Programda standart olarak başlık+metinlerde arama yapılarak, araştırma konusu ilgili daha çok sayıda karara erişim sağlanmıştır. 

 

 

SIRALAMA :

 

Sonuçların listelenme sırasının seçildiği alandır.Seçim yapılmadığı zaman aranan kavramın önce başlıkta geçenler, daha sonra metinde geçenler listelenir.Listeleme yapıldıktan sonra liste sütun başlıklarına tıklanarak istenen sütuna göre sıralama yeniden yapılabilir.

 

 

 

Abone olduğunuz tüm mevzuat ve kararların içerisinde  arama/listeleme yapar.Kavram Girişi alanına herhangi bir kavram yazılmış ise seçilen kriterler dahilinde o kavram aranır.Kavram yazılmamış ise abone olunan tüm mevzuat ve kararlar alt bölümleri ile birlikte listelenir.

 

 

Kararlar dışında abone olunan tüm mevzuat gruplarında arama/listeleme yapar.Kavram yazılmış ise kavram aranır, yazılmamış ise Kararlar dışındaki aboneliğin olduğu tüm mevzuatların alt bölümleri dahil tüm içeriği listelenir.

 

 

Sadece abone olunan Kararlarda arama/listeleme yapar.Kavram yazılmış ise kavram araması yapılır, yazılmamış ise tüm Kararlar listelenir.

           

 

           

 

 

 

 

 

2- ANA MEVZUAT:

       

Yürürlükte olan, Yürürlükten Kalkan ve Değişiklik Yapan  tüm TC Yasaları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler ve Yönetmelikler'de arama ve listeleme yapılabilecek alandır.Bu alanda sadece kavram araması değil, seçilen Mevzuat grubunun tüm alt bölümleri de  topluca listelenebilir.

       

 

KAVRAM  GİRİŞİ  :

 

Herhangi biri : Birden fazla kavram araması yapılacağı zaman yazılan kavramların her birinin geçtiği metinler listelenir.Örneğin,   “ teftiş kurulu” araması yapılırsa içerisinde “teftiş” geçenler, “kurulu” geçenler ve her ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Tümü: Birden fazla kavram araması yapılırken yazılan kavramların tümünün geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” yazıldığı zaman “kıdem” ve “tazminatı” kelimelerinin ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Yazıldığı Gibi: Yazılan kavramların aynen yazıldığı şekilde,bir arada geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” araması yapıldığı zaman diziliş sırası  dikkate alınarak aynen “kıdem tazminatı” ifadesinin geçtiği metinler listelenir.

 

Aranacak Kısım: Aranacak kavramın bakılacağı alandır.Seçime göre,sadece başlıklarda geçenler veya başlık + metinde geçenler içerisinde arama yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

ARANACAK BÖLÜMLER:

 

MEVZUAT : TC Yasaları, KHK'ler, Tüzükler ve  Yönetmeliklerden oluşur.

 

ALT BÖLÜM: Yapılan mevzuat seçimine göre değişkendir ve o mevzuata özel alt bölümlerden oluşur.Seçilen mevzuatın yürürlükte olanlar, yürürlükten kalkan ve değişmeden önceki biçimleri içerisinde arama/listeleme yapılır.Bu alanda seçilen “Tümü” ile arama yapıldığı zaman, seçilen mevzuata ait  tüm alt bölümlerde  arama yapılır.

 

 

SIRALAMA                 :

 

Sonuçların listelenme sırasının seçildiği alandır.Kavram araması yapılırken,  bu alanda seçim yapılmadığı zaman, otomatik olarak kavramın önce başlıkta geçenleri, daha sonra metinde geçenleri sıralanır.Dizin listelemesi yapılıyorsa, Resmi Gazete Tarihine göre, en yeni tarihten eskiye listelenir.Listeleme yapıldıktan sonra liste sütun başlıklarına tıklanarak istenen sütuna göre sıralama yeniden yapılabilir.

 

 

 

  Arama veya Listeleme işlemlerini başlatır.Kavram Girişi alanına herhangi bir kavram yazılmadığı zaman,Aranacak Bölümler deki seçimlere göre, seçilen mevzuatın seçilen alt bölümünde bulunan tüm başlıkları listeler.       

 

 

 

 

3- MEVZUAT PAKETLERİ:

 

Bu gruptaki diziler; Türk mevzuat sistemine uygun olarak, bir temel Yasa ile ilgili Yasama ve Yürütme organı tarafından yapılan  düzenlemeleri kapsamaktadır.Bu mevzuatı ilgilendiren Yargı kararları da bu grupta bulunmaktadır.Örneğin; İş Mevzuatı altında; İş Kanunu ile ilgili Yargı Kararları, KHK'ler, Uluslararası sözleşmeler, Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler.... gibi tüm yasal düzenlemeler, Alt Bölümler başlığı altında listelenmektedir.Abone olunan tüm mevzuatlar kendilerine özel Alt bölümlerine göre ayrıştırılmış şekilde incelenebilmektedir.

 

 

KAVRAM  GİRİŞİ                      :

 

Herhangi biri : Birden fazla kavram araması yapılacağı zaman yazılan kavramların her birinin geçtiği metinler listelenir.Örneğin,   “ kıdem tazminatı” araması yapılırsa içerisinde “kıdem” geçenler, “tazminatı” geçenler ve her ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Tümü: Birden fazla kavram araması yapılırken yazılan kavramların tümünün geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” yazıldığı zaman “kıdem” ve “tazminatı” kelimelerinin ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Yazıldığı Gibi: Yazılan kavramların aynen yazıldığı şekilde,bir arada geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” araması yapıldığı zaman diziliş sırası  dikkate alınarak aynen “kıdem tazminatı” ifadesinin geçtiği metinler listelenir.

 

Aranacak Kısım: Aranacak kavramın bakılacağı alandır.Seçime göre,sadece başlıklarda geçenler veya başlık + metinde geçenler içerisinde arama yapılabilir.

 

 

 

ARANACAK BÖLÜMLER:

 

Abone olunan mevzuatlar ve o mevzuata ait olan tüm alt bölümler bu alanda listelenmektedir.Her mevzuat grubunun bir Yasa alt bölümü vardır ve Yasa ile ilgili olan yasama ve yürütme organları tarafından yayınlanan mevzuatlar, alt bölümleri oluşturur.Bu iki alandan yapılan seçimlere göre arama ve listeleme yapılır.

 

Mevzuat listesinde bulunan “Tüm mevzuatın...”  seçildiğinde abonelik dahilinde bulunan tüm alt bölümler ALT BÖLÜMLER alanında listelenir.Alt bölümlerden yapılan bir seçime göre arama/listeleme yapılırsa seçilen alt bölüm, tüm mevzuatta aranır.Örneğin hangi mevzuat grubunda olduğu bilinmeyen bir Tebliğ bulmak için veya abone olunan tüm mevzuatın Tebliğlerini bir arada listelemek için Mevzuat alanından “Tüm mevzuatın...” seçilip Alt bölümlerden “Tebliğler” işaretlenerek arama yapılırsa, abonelik  dahilinde bulunan tüm Tebliğler aranır/listelenir.

 

Bu dizin listeleme, Mevzuatbank Pro3 versiyonumuza eklenen yeniliklerden bir tanesidir.Bu versiyon ile abone olunan tüm mevzuatların alt bölümlerinden herhangi bir tanesi seçilerek tüm abonelikler altında sadece o seçilen alt bölümün genel dizini listelenebilir veya onlar  içerisinde arama yapılabilir.Örneğin; sahip olunan tüm mevzuatların yasaları  veya uluslararası sözleşmeleri listelenerek bir arada görülebilir.

 

 

SIRALAMA                 :

 

Sonuçların listelenme sırasının seçildiği alandır.Kavram araması yapılırken,  bu alanda seçim yapılmadığı zaman, otomatik olarak kavramın önce başlıkta geçenleri, daha sonra metinde geçenleri sıralanır.Dizin listelemesi yapılıyorsa, Resmi Gazete Tarihine göre, en yeni tarihten eskiye listelenir..Listeleme yapıldıktan sonra liste sütun başlıklarına tıklanarak istenen sütuna göre sıralama yeniden yapılabilir.

4- KARARLAR:

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Kararları(Hukuk/Ceza), Danıştay Kararları, Uyuşmazlık, Sayıştay Mahkemesi Kararları'ndan oluşan bu grupta benzer kararları  tekrar vermekten özenle kaçınılarak seçilmiş onbinlerce karar bulunmaktadır.

Mevzuatbank Pro3 veritabanında bulunan onbinlerce Karar içerisinden aranan bir karara ulaşma zorluğu, bu alana özel oluşturulan arama kriterleri ile ortadan kaldırılmıştır.Herhangi bir konu ile ilgili kavram araması, toplu dizin listeleme, Yasa'dan veya Merci'den Karara ulaşma, Detaylı Arama ve Özel Arama  kriterlerini kullanarak onbinlerce Karar'dan aranan Kararın bulunması kolaylaştırılmıştır.

 

KAVRAM  GİRİŞİ                      :

 

Herhangi biri : Birden fazla kavram araması yapılacağı zaman yazılan kavramların her birinin geçtiği metinler listelenir.Örneğin,   “ kıdem tazminatı” araması yapılırsa içerisinde “kıdem” geçenler, “tazminatı” geçenler ve her ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Tümü: Birden fazla kavram araması yapılırken yazılan kavramların tümünün geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” yazıldığı zaman “kıdem” ve “tazminatı” kelimelerinin ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Yazıldığı Gibi: Yazılan kavramların aynen yazıldığı şekilde,bir arada geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” araması yapıldığı zaman diziliş sırası  dikkate alınarak aynen “kıdem tazminatı” ifadesinin geçtiği metinler listelenir.

Aranacak Kısım: Aranacak kavramın bakılacağı alandır.Kararlar'da standart olarak metin+başlık içerisinde  arama yapılarak daha çok sayıda sonuca ulaşma imkanı sağlanmıştır.

 

ARANACAK BÖLÜMLER  :

 

 • Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Yargıtay Kararları – Hukuk

 • Yargıtay Kararları - Ceza

 • Danıştay Kararları

 • Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

 • Sayıştay Mahkemesi Kararları ve bunlara ait alt bölümler

 

SIRALAMA                 :

 

Sonuçların listelenme sırasının seçildiği alandır.Kavram araması yapılırken,  bu alanda seçim yapılmadığı zaman, otomatik olarak kavramın önce başlıkta geçenleri, daha sonra metinde geçenleri sıralanır.Dizin listelemesi yapılıyorsa,  Tarihe göre; en yeni tarihten eskiye listelenir.Listeleme yapıldıktan sonra liste sütun başlıklarına tıklanarak istenen sütuna göre sıralama yeniden yapılabilir.

 

ÖZEL ARAMA: (Kararlara özel)

Kararlar alanına özel oluşturulan bu seçenek ile Kararlara üç ayrı seçenek daha kullanarak ulaşma imkanı sağlanmıştır.

Alfabetik Yasa Dizini ile Karar arama. Bu arama yönteminde, hakkında karar bulunan; Yürürlükteki, Yürürlükten Kalkan ve Değişiklik Yapan Yasalardan oluşan alfabetik  dizin ile Kararlar, yasa maddelerine göre  listelenebilir.

Yasa No Dizini ile Karar arama:    Yürürlükteki, Yürürlükten Kalkan ve Değişiklik Yapan Yasaların, hakkında karar bulunanların Yasa No'suna göre oluşturulan dizinden seçim yaparak istediğiniz Yasa ile ilgili Kararlar listelenebilir.      

Mercilere göre Karar arama. Mevcut olan tüm dairelerin listesinden, hangi dairenin kararları  isteniyorsa seçim yapılabilir.

 

5- Resmi Gazete Fihristi:

 

  Ocak 2001 Tarihinden itibaren eklenmeye başlanan fihristlerde,istenilen tarih aralığındaki Resmi Gazete Fihristlerinde inceleme yapılabilir.Başında * işareti bulunan başlıklar Mevzuatbank Pro3 programına eklenmiştir.Kasım 2004 den sonraki fihristlerde * işareti bulunan bu dosyalara verilen linkler ile o dosyaya doğrudan ulaşma imkanı sağlanmıştır.* işaretinin olduğu satırdaki “dosyaya git” linki yardımı ile, arama yapmadan, hangi mevzuata eklendiği araştırılmadan doğrudan dosya metni açılarak incelenebilir.

 

6- Son Değişikler:

 

  Her ayın ilk haftası içerisinde  hazırlanan Data Cd lerine işlenmiş olan, son bir ay içerisinde abone olunan mevzuat gruplarında yapılan değişiklik ve yeni eklemeleri topluca görülebilir.Kullanılan Cd hangi aya ait ise; Son değişiklikler yardımı ile o ay içerisinde değişiklik yapılan dosyaların son halini ve eklenen tüm yeni dosyaları bir arada görülebilir.

 

7- Ayın konusu:

 

  Ay içerisinde mevzuat ve kararlara yönelik özet haberler/bilgilerden oluşur.

 

8- Abonelik Bilgileri:

 

  Abone olunan paketler ve abonelik başlangıç/bitiş tarihleri hakkında bilgilerin bulunduğu alandır.

 

   Önceki/sonraki  arama ve listeleme işlemlerinin sırası ile görülebilmesini sağlar.Her oturum açılışında aramalar sıfırlanır.

 

   Program kullanımı ile ilgili yardım dosyasına ulaşımı sağlar.

 

  Seçtiklerim klasörüne erişimi sağlar.Internet kullanımında bulunan ”Sık kullanılanlar” mantığı ile bu gruba eklenen dosyalar daha sonradan silinebilir.Bu işlem mevzuat altındaki dosyayı silmez.Seçtiklerim altına konan dosyalar sadece kolay erişim kısa yoludur.

 

    Seçtiklerim altına  kullanıcıya ait özel dosyalar da eklenebilir.Yerel Mahkeme kararları v.s. gibi  mevzuat dosyaları da seçtiklerim altına eklenerek Mevzuatbank Pro3 alanından kullanıcıya ait  özel dosyalar da incelenebilir.

 

  Mevzuat taraması yaparken incelenen metnin istenen kısımları kopyalanarak  oluşturulmuş not alınanlara hızlı erişim sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEVZUAT   METİNLERİ    ve   METİN   İÇİ   FONKSİYONLAR:

 

    Mevzuatbank Pro3 versiyonunun veritabanında bulunan mevzuat ve kararlara ait metin dosyaları da kendine özgü özellikler içermektedir.Bu metin dosyaları    oluşturulurken belirli standartlara uyulmuştur:

 

 • Değişikliğe uğrayan dosyalarda (Yasa, KHK, Tüzük, Yönetmelik(Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan)) yapılan ve işlenmesi gereken tüm değişiklikler ana metinlere işlenmiştir.

 • Bazı bölümlerde ( Yasa, KHK, Tüzük, Yönetmelik gibi) değişikliğe uğrayan hükümlerin değişiklikten önceki biçimleri (zamanaşımı süresi içinde olanlar) metinlerin sonuna eklenmiştir.

 • Yasa, KHK, Tüzük ve bazı Yönetmeliklerde değişiklik ile ilgili bilgiler metnin sonunda bir tablo olarak verilmiştir.Değişiklik yapan dosyalarda o mevzuatın altında  ayrı bir alt bölüm içerisinde toplanmıştır.

 • Karşılaştırmalar yapılarak hatasız metinler programa işlenmiştir.

 • Ana metinlere işlense de tam metin olarak incelenmesinde yarar görülenler, ayrıca kendi ana bölümlerinde tam metin olarak verilmiştir.(Bazı kararnameler, Tebliğler)

 

 • Gereken yerlere dipnotlar eklenmiştir.

 • Tüm mevzuatta konuyu özetleyen başlık yöntemi uygulanmıştır.

 • Kararname, Tebliğ ve Genelgelerde;

  • Yürürlükte olanlar tam metin,

  • Kısmen geçerli olanlar, geçersiz bölümleri ayıklanarak,

  • Yürürlükten kaldırılmasına karşın zamanaşımı süresi içinde olanlar, süre belirtilerek, Dizi'de yer almıştır.

 

 

 

 Yargı Karar'larında;

 • Karar seçimi sırasında eski  yıllara kadar gidilerek onbinlerce karar taranmıştır.

 • İşlerliği olan örnek nitelikteki Kararların Programa alınmasına özen gösterilmiştir.

 • Önemi, işlevi veya görüş belirlemesi dikkate alınarak eski tarihli kararlara da yer verilmiştir.

 • Her karara özet başlık konulmuş ve kararın ilgili olduğu yasa ve maddesi karar metni içerisinde belirtilmiştir.<....>

 • Kararlar, içeriğine ve özelliğine göre; tam metin, özetli tam metin, bölüm ve özet olarak verilmiştir.

 

TC Yasaları'nda Yürürlükten Kalkan Hükümlerde:

  

      -1990 SONRASI: Pratik kullanım sağlama amacıyla 1990 yılı esas alınarak,

      02.01.1990 tarihinden bu yana değişen hükümlerin önceki biçimleri

      Yürürlükteki Yasalar'ın sonlarına eklenmiştir.

 

    - 1990 ÖNCESİ: İşlerliği ve yaygın kullanım alanı olan bazı yasalardaki

      1990'dan önce değişikliğe uğrayan veya kaldırılan hükümlerin önceki

       biçimleri "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlıklı altbölümde verilmiştir.

 

    -  01.01.1995 tarihinden itibaren de ayrımı gözetmeden İşlerliği ve yaygın kullanım    alanı olan tüm Yasa değişikliklerinin önceki biçimleri Yürürlükteki Yasalar'ın     sonlarında verilmeye başlanmıştır.

 

    Bu özelliklere sahip mevzuat metinleri penceresinde bulunan  çeşitli fonksiyonlar yardımı ile yapılan incelemeleri genişletme imkanı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

KAVRAM ARAMA: Metne giremeden kavram arama sonucu açılan metinlerde araması yapılan kavram/kavramlar metin açılırken kırmızı ile işaretlenir.Açılmış metin içerisinde yeni aramalar da yapılabilir.Kavram arama alanına yazılan kavramlar tuşu yardımı ile aranabilir.Bulunan kavramlar içerisinde > ve <  tuşları kullanılabilir.

 

YAZDIRMA: xxx  tuşu ile metin içerisinde istenilen alan veya metnin tamamı sisteme bağlı yazıcıdan yazdırabilir.

 

 

 tuşu ile incelenen metnin herhangi bir yeri, kullanıcıya ait dosyalarda kullanılmak istendiğinde bu fonksiyon ile Mevzuatbank Pro3 içerisinde bulunan yazım editörüne aktarılır.Bu editör yardımı ile, metin değişiklikleri, font ayarları, kopyalama ve metni dışarıya aktarma gibi işlemler yapılabilir.

 

 Sık kullanılanlar mantığında olduğu gibi, her zaman erişilmesi gereken mevzuat dosyaları özel bir grup içerisinde saklanarak istenilen  zamanda hızlı erişimi  sağlar.Açık olan metnin penceresindeki bu tuşa basıldığı zaman, dosya eklemek istenilen grup adı sorgusu gelir.Daha sonraki çalışmalarda    simgesi görünen her yerden bu dosyalara erişilebilir.

 

MADDE DİZİNİ..  Mevzuat metnini oluşturan maddelerin toplu olarak sunulduğu dizinden yapılan seçim, o maddeye  hızlı erişimi sağar.

 

İLGİLİ YASAYA GİT: İncelenen mevzuat veya karar metni ile ilgili olan Yasa'ya doğrudan erişimi  sağlar.Liste içerisinde; Yasa'nın hangi maddesi ile ilgili bir metin inceleniyorsa görülebilir.Bu listeden yapılan seçim ile Yasa'nın ilgili olan maddesine doğrudan erişilir.

 

İLGİLİ MEVZUATA GİT: İncelenen metin herhangi bir Yasa metni ise; o Yasa metni ile ilgili olan KHK'ler, Tüzükler ve Yönetmelikler topluca listelenir.İncelenen metinle ilgili herhangi bir mevzuat yok ise bu tuş görünmez.

 

İLGİLİ KARARA GİT:  İncelenen metin herhangi bir yasa metni ise ; o yasa ile ilgili olan yayınlanmış kararlar tek tuş ile listelenir.Metin ile ilgili herhangi bir karar yok ise bu tuş görünmez.İncelenen yasa ile ilgili listelenen kararların sayısı fazla olduğunda  veya liste içerisinde değişik kriterlerde arama yapmak istendiğinde listelilerde ara fonksiyonunu kullanılabilir.

 

METİN İÇİ LİNKLER: İncelenen metin içerisinde geçen “ ....... sayılı” gibi ifadelere verilen linkler sayesinde mevzuatlar arasında kolay dolaşım mümkündür.Örneğin incelenen bir  Tüzük içerisinde geçen “ 213 sayılı Vergi Usul....” ifadesine tıklandığında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na direkt olarak erişilebilir.

 

TÜBA/Mevzuatbank.Pro3 içerisinde kullanılan kısaltmalar:

 

Y                = Yasa

m               = Madde

KHK            = Kanun Hükmünde Kararname

BKK            = Bakanlar Kurulu Kararı

R.G.            = Resmi Gazete

s.                = Sayı/Sayılı

K.               = Karar

E.               = Esas

T.               = Tarih

Huk.           = Hukuk

Yrg.            = Yargıtay

An.Mah.      = Anayasa Mahkemesi

İçt.             = İçtihat/ları

Gn.             = Genel

Krl.             = Kurul

Dai.            = Daire

Şb.             = Şube

Hk.             = Hakkında

Yür.Kld.      = Yürürlükten kaldırılan    

Mvz.           = Mevzuat

Teb.            = Tebliğ

Gen.           = Genelge

Bl.               = Bölüm

 

 

PROGRAM KULLANIMI    :

 

MEVZUAT/KARAR ARAMA YÖNTEMLERİ :

 

Tüba Mevzuatbank Pro3 programında diğer versiyonlarımızda olduğu gibi aranılan Mevzuat ve Kararlara farklı yollardan en pratik şekilde en kısa zamanda ulaşımı sağlamak amacıyla birden fazla arama yöntemi  oluşturulmuş ve her yöntem kendi içerisinde çeşitlendirilmiştir.Mevzuat veya Karar metnine erişimde kullanılabilen üç ana arama yöntemi vardır:

 

 • Kavram Arama Yöntemi,

 • Dizin Listeleme Yöntemi,

 • Detaylı Arama Yöntemi.

 

Aranan bilgiye, kullanıcıya göre en pratik şekilde ulaşmayı sağlamak için bu üç yöntem tüm  Ana Gruplara yansıtılmıştır.

 

 

 

Kavram Arama Yöntemi:

 

- Tüm ana gruplarda kullanılabilir.

 

- Aranacak kavram yazıldıktan sonra aramanın yapılacağı alanlar seçilip “Ara” tuşuna basmak yeterlidir.

 

- İlk açılan “Tüm Mevzuat ve Kararlar” (mavi) alanında sadece kavram yazılıp ilgili tuşlar kullanıldığında arama alanı otomatik olarak belirlenmiş olur.

 

- Arama yapılacak kavram veya kavramlar aşağıdaki seçenekler ile aranır:

 

        Herhangi biri : Birden fazla kavram araması yapılacağı zaman yazılan                  kavramların her birinin geçtiği metinler listelenir.Örneğin,   “ kıdem tazminatı”                araması yapılırsa içerisinde “kıdem” geçenler, “tazminatı” geçenler ve her ikisinin         de geçtiği metinler listelenir.

 

        Tümü: Birden fazla kavram araması yapılırken yazılan kavramların tümünün                       geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” yazıldığı zaman “kıdem” ve                “tazminatı” kelimelerinin ikisinin de geçtiği metinler listelenir.

 

Yazıldığı Gibi: Yazılan kavramların aynen yazıldığı şekilde,bir arada geçtiği metinler listelenir.”Kıdem tazminatı” araması yapıldığı zaman diziliş sırası  dikkate alınarak aynen “kıdem tazminatı” ifadesinin geçtiği metinler listelenir.

 

 • Kavram aramasında aramanın yapılacağı alanlar da kısıtlanabilir.Sadece başlıklarında geçenler veya daha fazla sonucu listeleyecek olan başlık+metin seçimleri ile arama yapılabilir.Başlık+metin seçimi ile arama yapıldığında sonuç listeleme  otomatik olarak önce başlıklarda geçenler, sonra metinlerde geçenler  sırasında yapılır.

 •  

DİZİN LİSTELEME:

 

        Kavram alanına herhangi bir kavram yazmadan gerekli alanlar seçilerek “Ara” tuşuna basıldığında, seçimlere göre o dizi altında bulunan tüm dosyalar çok hızlı bir şekilde listelenir.70 bini aşan dosya arşivi içerisinde işaretlenmiş kriterlere uyan dosyaların seçimi ve listelenmesi,  Resmi Gazete Tarihine göre, en yeni tarihten eskiye   yapılır.(Kararlarda “tarih” kriterine göre)

 

  İlk açılan “Tüm Mevzuat ve Kararlar” (mavi) alanında kavram yazmadan “....ara” tuşları kullanıldığında arama alanı seçimleri otomatik yapılmış olarak tüm kararlar ,tüm mevzuatlar veya tüm mevzuat+kararlar listelenebilir.

 

  Her ana grupta farklı bir mevzuat listesi vardır.Bu mevzuatların kendilerine özel altbölümleri altındaki tüm dosyalar seçimlere göre listelenebilir.

 

  Tüba/Mevzuatbank'a Pro.3 versiyonu ile eklenen özelliklerden bir tanesi de “Dizin listeleme” yönteminde olmuştur.Her ana grupta yapılan tüm seçimlere göre listeleme yapılabilmektedir.Mevzuat Paketleri grubunda mevzuatlar altında  “Tüm mevzuatın...” seçeneği seçili iken, istenilen bir alt bölüm, abonelik dahilinde bulunan tüm mevzuatlar kapsamında listelenebilir veya kavram araması  yapılabilir.

 

DETAYLI ARAMA:

 

        Kavram arama ve dizin listeleme yöntemlerinden farklı olarak aranacak mevzuat veya karara özel kriterlerin kullanılabileceği bir yöntemdir. Detaylı arama  seçildiğinde yeni bir pencere açılır. Bu pencerede de "mevzuat", "alt bölüm" ve  "sıralama" " seçenekleri bulunur. Bu alandaki seçimlere göre arama yapılır.

       

        Detaylı arama penceresinin alt bölümünde arama kriterleri yer alır.Farklı arama kriterleri kullanılarak arama yapılabilir. Bunlar sırası ile;

 

-Madde No: Mevzuat maddeleri kaynak olarak kullanılarak arama yapılır.”Ana Mevzuat” ve “Mevzuat Paketleri” alanlarından bu seçenek kullanılıyor ise ; Yasa No/Madde No formatı ile yazılan Yasa'nın, yazılan maddesine doğrudan ulaşılabilir.

--- “Kararlar” alanında bu kriter ile arama yapılıyorsa Yasa No/Madde No formatı ile yazılan Yasa'nın istediğiniz maddesi ile ilgili kararlar listelenir.

-- Bu alanda ayrıca Mükerrer Madde, Ek Madde,  Geçici Madde ve Ek Geçici Madde  seçenekleri ile de arama yapılabilir.

-No/sayı: Aranan mevzuatın veya kararın No'su veya Sayısı yazılarak arama yapılabilir.Kanun veya Karar aramalarında  aranan bilgiye doğrudan erişilebilir.

-Tarih Aralığı: Seçilen mevzuat ve alt bölüm içerisinde, seçilen  tarih aralığında genel bir listeleme yapmanın yanı sıra aynı başlangıç/bitiş tarihi girilerek de belirli bir tarihteki mevzuata ulaşılabilir.     

RG Sayı: Mevzuatın Resmi Gazete Sayısını biliniyorsa kullanılabilecek bir arama kriteridir.

RG Tarih: Resmi Gazete Tarihinin dahil olabileceği tarih aralığını girerek arama yapılabilir.Tek bir tarih yazılarak da arama yapılabilir.

  Bu seçeneklerin yanlarındaki boş kutulara mouse ile tıklandığında otomatik olarak işaretlenir. Bu işaretleme hangi seçeneğin aktif olduğunu gösterir ve ara tuşuna basıldığında aktif olan seçeneğe göre arama yapılır, diğer kutucuklara yazılmış olan kelimeler arama yapılırken kullanılmaz.Yani bu alanda bulunan seçeneklerin sadece birisi kullanılarak aramaya devam edilebilir.Bununla daha fazla sonuç elde edilir ve daha geniş bir mevzuata ulaşılır.Aramalar yapılırken yazılan kelimelerin ve numaraların doğru yazılması çok önemlidir.

MEVZUAT VE YARGI KARARI ARAMA YÖNTEMLERİ:

En basit arama yönteminden en profesyonel arama yöntemine kadar çeşitlendirilmiş, birden fazla arama yöntemi bulunmaktadır.Tüm Mevzuat ve Kararlar (mavi) grubu, sadece Mevzuat ve Karar ayrımı ile en basit ve pratik arama yapılabilecek alandır. Ayrıca Ana Mevzuat, Mevzuat Paketleri ve Kararlar ana gruplarında, daha profesyonel ve detaylı aramalar da yapılabilir.

Aranan mevzuata göre  (Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Karar.....) uygulanabilecek bütün arama yöntemleri:

    A- Yasa,  KHK, Tüzük, Yönetmelik bulmak için:

1- Genel Dizin Listeleme: ANA Mevzuat olarak adlandırdığımız alanda,  Kavram giriş alanına bir şey yazmadan “Ara” tuşuna basıldığında seçilen dizin altındaki tüm dosyalar listelenir. Alt bölüm alanından “Tümü.. ” seçilirse o mevzuatın bütün alt bölümleri Rg tarihine göre en yeni tarihten eskiye doğru sıralı şekilde listelenir.Liste içerisinde yeniden arama yapılabileceği gibi liste sütun başlıkları tıklanarak yeniden sıralama yapılabilir.

2- Kavram Arama: Tüm Mevzuat ve Kararlar (mavi) grubunda veya Ana Mevzuat grubunda kullanılarak daha net sonuçlara daha pratik yollardan ulaşılabilir.

 • Tüm Mevzuat ve Kararlar (mavi)  alanında kavram arama: Aranan Yasa'nın, KHK'nın, Tüzüğün, Yönetmeliğin başlığında veya metin içerisinde geçen/geçebilecek herhangi bir kavram yazılarak Tüm Mevzuat  ve Kararlarda ara veya Tüm mevzuatta ara tuşları kullanıldığı zaman yazılan o kavramın geçtiği tüm dosyalar önce başlığında geçenler, ardından metninde geçenler sırasıyla listelenir.Bu liste içerisinde  sonuca ulaşmak için listelilerde ara  fonksiyonu kullanılabilir.

 • Ana Mevzuat alanında kavram arama: Yasa, KHK,  Tüzük ve Yönetmelikler'den oluştuğu için bu alanda arama yapılması daha net sonuçlar oluşturur.Kavram alanına herhangi bir kavram yazarak, seçimlere göre daha net bir sonuca götüren bir arama yapılabilir.

 

3- Detaylı Arama : Bu yöntemle, aranılan dosya ile ilişkili veriler kullanıldığından, en net şekilde sadece aranan dosyaya erişilir.Ana Mevzuat alanında bulunan Detaylı Arama tuşu kullanıldığında Ana mevzuat alanını oluşturan Yasalar, KHK'ler, Tüzükler ve Yönetmelikler'de arama yapılabilecek bir sorgu formu açılır.Bu form içerisinde  elimizdeki verilerden (No sayı, Tarih, Rg tarihi.....) herhangi biri  kullanıldığında, bilgisini yazdığımız Mevzuat dosyası açılır.

  Bu alanda bulunan Madde No seçeneği ile istenilen Yasanın istenilen maddesine doğrudan erişilebilir. 

4- İzlenilen Metinden ulaşma: Mevzuat penceresi üzerinde bulunan tuşlar yardımı ile Yasalar'a veya mevzuatlara ulaşılabilir.

 • İncelenen metin herhangi bir temel Yasa ile ilgili düzenlenmiş bir mevzuat veya yargı kararı ise metin penceresi üzerinde beliren “İLGİLİ YASAYA GİT” seçim listesinde, o metnin ilişkili olduğu yasa ve madde no su görülebilir.Listeden istenen satır tıklandığında mevzuat metninin ilişkili olduğu yasanın ilgili maddesi görüntülenir.Bu seçenek daha çok Yargı kararları metinlerinde kullanılır.

 • İncelenen metin herhangi bir mevzuatın temel yasası ise; metin penceresi üzerindeki “ilgili mevzuata git” tuşu ile o yasa ile ilgili olan tüm Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler ve Yönetmelikler listelenir.

 • Metin içerisinde geçen “  ..... sayılı.................” ifadelerine verilen linkler ile yasa no ve sayısı belirtilmiş mevzuatlara doğrudan erişim şansımız vardır.Eğer aynı No’ya sahip birden fazla dosya bulunursa ekrana gelecek  seçim penceresi aynı no/sayıya sahip mevzuatların listesini verir.İstenilen mevzuat bu listeden tıklanarak görüntülenir.

 

    B-Karar Arama Yöntemleri:

Tüba Mevzuatbank Pro3  içerisinde bulunan onbinlerce Karar arasında arama yaparak istenilen sonuca ulaşmak için, kullanıcılara birden fazla arama seçeneği   sağlanmıştır.

1- Kavram Arama: Tüm Mevzuat ve Kararlar (mavi) grubundan veya Kararlar grubundan kavram araması yapılabilir.Aranan kararın içerisinde veya başlığında geçen/geçebilecek kavram veya ifadeler yazılarak tüm mevzuat ve kararlarda ara tuşu veya Kararlar grubunda  ARA tuşu ile birçok karar listelenir.Tüm mevzuat ve kararlar grubunda gelen sonuçlar tüm karar mahkemelerinin kararları arasından  listelendiği için daha fazla sonuç görüntülenir.Kararlar alanında Mahkeme seçimleri yapılabildiği için daha dar alanda daha net bir arama yapılmış olur.Her iki şekilde de  Kararlar Tarihe göre dizilirler.Sırlama, liste sütun başlıklarına tıklamak sureti ile istenilen kritere göre yeniden yapılabilir.Bu liste içerisinde listelilerde ara   seçeneği  de kullanılabilir.

 

2- Dizin listeleme: Onbinlerce karar başlığı, Mahkeme ayrımı yapmadan,  Tüm Mevzuat ve Kararlar grubunda tüm kararlarda ara tuşu tıklanarak listelenebilir. Ayrıca Kararlar grubunda mahkeme seçimi yaparak daha özel bir listeleme yapılabilir.Bu listeler içerisinde listelilerde ara fonksiyonu ile sonuçlar daha aza indirgenerek aranan karar bulunabilir.

3- Detaylı Arama: Bu yöntemde, aranan karara ait bilgiler kullanıldığı için tek sonuç aranan karar olacaktır.Kararlar alanında bulunan Detaylı Arama formu  ile aranan karara ait Karar No, Esas No , Karar Tarihi gibi net bilgilerden herhangi biri  kullanılarak aranan karar bulunur.

Bir Yasanın istenen maddesi ile ilgili karar listeleme: Herhangi bir Yasa'nın  istenilen maddesi ile ilgili kararalar,  Detaylı Aramada bulunan “madde No” seçeneğini kullanılarak listelenebilir.Hangi Yasa'nın hangi maddesi ile ilgili kararlar isteniyorsa, madde no hanesine “yasa no/madde no” su yazılarak ara tuşuna basıldığında tüm kararlar listelenir.

4- Özel Arama: Kararlar alanına özel oluşturulan bu yöntem  ile, Kararlara üç ayrı seçenek daha kullanarak ulaşılabilir.

Alfabetik Yasa Dizini ile Karar arama. Bu arama yönteminde, hakkında karar bulunan; Yürürlükteki, Yürürlükten Kalkan ve Değişiklik Yapan Yasalardan oluşan alfabetik  dizin ile Kararlar, yasa maddelerine göre  listelenebilir.

Yasa No Dizini ile Karar arama:    Yürürlükteki, Yürürlükten Kalkan ve Değişiklik Yapan Yasaların, hakkında karar bulunanların Yasa No'suna göre oluşturulan dizinden seçim yaparak istediğiniz Yasa ile ilgili Kararlar listelenebilir.      

Mercilere göre Karar arama. Mevcut olan tüm dairelerin listesinden, hangi dairenin kararları  isteniyorsa seçim yapılabilir.

 

5- İncelenen metinden kararlara ulaşma:

İncelenen yasa metni penceresi üzerindeki “ilgili kararlara git” tuşu ile, o yasa ile ilgili   tüm kararlar listelenir.Listede, seçilen kararın içerisine girmeden, kararın incelenen yasanın  hangi maddesi  ile ilgili olduğu görülebilir.

C- Uluslararası Antlaşma, Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararı arama yöntemleri:               

Mevzuatbank veritabanı oluşturulurken birtakım temel yasalara ilişkin Yasama Yürütme ve Yargı organlarının düzenleme ve kararlarını içeren mevzuat grupları yaratılmıştır.Tebliğler, Bkk'lar.... ilgili olduğu mevzuat grubu altına toplanarak Yasaya özgü mevzuatlar oluşturulmuştur.Bu yöntemde, istenilen yasa ile ilgili mevzuat incelemesi yapılabilir.Bu mevzuatlara da  bilinen arama yöntemleri ile ulaşılabilir:

1- Dizin listeleme:

 • Tüm Mevzuat ve Kararlar grubunda kavram alanı boş iken tüm mevzuatta ara tuşu kararlar dışındaki tüm mevzuat dosyalarını listeler.Bunlar arasında listelilerde ara kullanılarak istenen mevzuat dosyasına ulaşılır.

 • Mevzuat Paketleri grubunda bir temel yasa ile ilgili düzenlenmiş olan mevzuat grupları vardır.Buradaki her mevzuat altında o mevzuata ait Yasa,Uluslarası sözleşmeler,Tüzükler, Tebliğler, ....... alt bölümleri vardır.İstediğimiz bir yasa ile ilgili; örneğin  Tebliğler listelenmek istenirse O mevzuat  altındaki alt bölümlerden “Tebliğler” seçilip ara tuşu yardımı ile o mevzuata ait tebliğ başlıkları listelenebilir.

 • Tüba/Mevzuatbank Pro3 veritabanında bulunan tüm BKK, Tebliğ, Genelge gibi alt mevzuat grupları da toplu olarak listelenebilir.Mevzuat Paketleri grubunda  “Tüm mevzuatın...” seçildiği zaman Mevzuatbank içerisinde bulunan tüm alt bölümler listelenir.İstenilen alt bölüm de seçilerek Tüm mevzuat gruplarının altında bulunan  BKK, Tebliğ, Yönetmelik.... listelemesi yapılabilir.

2- Kavram arama:

Tüm mevzuat ve Kararlar grubunda tüm mevzuatta ara tuşu kullanılarak arama yapılabilir.Mevzuat Paketleri grubu altında, aranacak kavram yazıldıktan sonra,  ara tuşu kullanıldığında, seçimlere göre yazılan kavramın geçtiği dosyalar listelenir. Mevzuatın ilgili olduğu yasa  biliniyorsa, o mevzuat grubu altında arama yaparak daha dar alanda istenilen sonuca doğrudan ulaşılabilir.

3- Detaylı Arama: .No sunu , tarihini, Rg sayısını veya hangi  tarih aralığında yayınlandığı  bilinen mevzuata ulaşmak için  verilerden herhangi biri ilgili alana yazılarak arama yapılabilir.Burada da arama alanı seçimleri arama sonuçlarını doğrudan etkiler.Yapılan seçim ne kadar dar olursa sonuç o kadar net olur.

4- Metin İçi Linkleri kullanarak:

Metin içerisinde geçen “ ..... sayılı..........” ifadelerine verilen linkler sayesinde, incelenen metin ile ilgili  bazı mevzuatlara aynı anda ayrı pencerede ulaşım sağlanarak,  karşılaştırmalı ve destekleyici inceleme yapılabilir.                                

Daha önce de belirtildiği gibi; tüm bu yöntemlere ek olarak Resmi Gazetede yayımlanan ve Mevzuatbank Pro3 e işlenen dosyalara,  Kasım 2004 ve sonraki  Resmi Gazete fihristlerinden de  erişim olanağı sağlanmıştır.Veritabanımıza eklenen Rg fihrist dosyalarında , *  işareti tıklanarak o dosyaya veya o dosyanın işlem yaptığı dosyaya erişilebilmektedir.

bottom of page